Lapset, nuoret ja juniorit

Junioritoiminnan pääpaino on laadukkaan harrastetoiminnan järjestäminen. Suomen Muaythai – liitto tukee ja kannustaa seuroja järjestämään tapahtumia lapsille ja nuorille harrastemäärien kasvattamiseksi ja koululiikuntaa tukeakseen. Yhteistyössä seurojen kanssa liitto järjestää lapsille ja nuorille leiritoimintaa. Liitto myös mahdollistaa lapsille ja nuorille turvalliset puitteet kilpailla.

Seurojen juniorivalmentajia ohjataan ja kannustetaan yhteistyöhön. Liiton tavoitteena on tulevina vuosina tarjota ja tukea lasten ja nuorten parissa toimiville valmentajille enemmän koulutusta.

Turku Thaiboxing Club:n junnuthai teesit, saa käyttää ja muokata itselleen sopivaksi.

Yleistä:

 • pitkäjänteisyys on lasten ja nuorten valmennuksen perusta.
 • treeneissä pitää olla hauskaa
 • tarjotaan innostavaa urheilua ja liikuntaa
 • valmennus on suunniteltua
 • valmentajat ja ohjaajat ovat koulutettuja, vähintään 1-tason kamppailulajien valmentajakoulutus tms.
 • valmentaja/ohjaaja osaa soveltaa toimintaa osallistujille sopivaksi turvallisuustekijät huomioiden.
 • pidetään yllä positiivista ilmapiiriä ja muistetaan kehua junnuja; varsinkin pienempien kanssa pitää pystyä kaivamaan tekemisestä positiivisia puolia, että ei pelkästään korjata virheitä
 • kehitys on yleensä alussa nopeata, mutta matkalla tulee kaikille myös suvanto/taantumavaiheita, joissa valmentajan tehtävä on tiedostaa pitkän tähtäimen tavoitteet ja tukea valmennettavaa sekä kannustaa eteenpäin
 • pidetään yllä tiettyä kuria ja vaatimustasoa, treeneihin ei tulla sähläämään tai haaveilemaan
 • kiusaamista ei suvaita missään muodossa
 • painotetaan, että thainyrkkeilyä harrastetaan vain saleilla, Ei koulussa tai pihoilla (rikkomuksista seuraa ensin varoitus ja toisella kerralla seurasta erottaminen)
 • opetetaan seuran moton ”traditional muay thai” mukaista thainyrkkeilyä: panostetaan lähiotteluun, hallitaan kehää ja tapahtumia, opetellaan myös erikoistekniikoita.
 • opetetaan kaikille Ram Muayn perusteet
 • kerrotaan thainyrkkeilyn filosofiasta, perinteistä yms.
 • edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi, antidoping) ja seurataan niiden toteutumista

Herkkyyskaudet:

 • 8-, ja 14-vuotias eivät voi treenata samalla tavalla niin, että siitä olisi molemmille hyötyä
 • herkkyyskaudet tulee hyödyntää valmennuksessa mahdollisimman tehokkaasti eikä aikuismaiseen harjoitteluun tule siirtyä ennen kuin keho ja mieli ovat siihen valmiit
 • maanantaisin pidetään fyysisiin ominaisuuksiin keskittyvät treenit; kausisuunnitelman mukaisesti
 • muutenkin ainakin pienten ryhmällä saa olla ainakin puolet treeneistä muuta kuin varsinaista thainyrkkeilyä
 • pienille paljon pelejä ja leikkejä, kuperkeikkoja yms. hauskaa mutta kehittävää
 • nopeuskestävyysharjoittelua vain yli 12-vuotiaille!
 • lihasmassaa kasvattavaa voimaharjoittelua ainoastaan 14 – 17-vuotiaiden ryhmälle!
 • ottelemaan aikovien 15- vuotta täyttäneiden pitää käydä myös kisaryhmän treeneissä

Taitojen oppiminen:

 • alle 14-vuotiaiden treenaamisen tulee olla mahdollisimman monipuolista, eikä yksityiskohtiin kannata takertua.
 • asentoa ja liikkumista pitää harjoitella usein ja monipuolisesti
 • myös perustekniikoita pitää harjoitella usein
 • alle 10-vuotialla painotetaan perustaitojen oppimista (tasapainotaidot, liikkumistaidot, käsittelytaidot)
 • aluksi riittää, että lajinomaiset tekniikat tehdään pääpiirteittäin oikein
 • lajitaidon oppimisen huippu on vasta 14 – 16-vuotiaana (tässä vaiheessa tekniikoita hiotaan mahdollisimman hyvään ja oikeaan muotoon)