Kehittyvä Koutsi työpaja Valmentaa kuin nainen hankelajeille

Kehittyvä Koutsi työpaja Valmentaa kuin nainen hankelajeille

Suomen Valmentajat tarjoavat osana Valmentaa kuin nainen kamppailulajeissa -hanketta Kehittyvä koutsi -työpajan. Työpajaan voivat osallistua kamppailulajien ja painonnoston valmentajat, sekä naiset että miehet.  Työpajassa valmentaja pohtii omaa oppimis- ja kehittymissuunnitelmaansa (HOPS & HEKS). Työpaja kestää 2,5h. Sen keskeisimmät tavoitteet ovat

  • Oman osaamisen tunnistaminen
  • Voimavarojen pohtiminen
  • Vertaistuki muilta valmentajilta
  • Kehittymissuunnitelma valmentajana

Työpaja pohjautuu Valmentajan polku -viitekehykseen, jossa keskeisiä elementtejä ovat muun muassa motiivit, osaamistarpeet, toimintaympäristö, oppimistavat ja valmennusfilosofia.

Työpajan kustannuksista Valmentaa kuin nainen –hanke eli se on osallistujille ilmainen. Mukaan otetaan 20 valmentajaa, joista vähintään on puolet naisia. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 4.6.2021. Osallistumislinkki lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja Sanna Erdogan 0415058209, sanna.erdogan@suomenvalmentajat.fi

Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/kehittyva-koutsi-2021/

VKN_kehittyvä_koutsi_2021

Heli Salapuro