Suomen Muaythai liitto hyväksyttiin Olympiakomitean jäseneksi

olympiakomiteaSuomen Muaythai liitto oli aikaisemmin Valon kumppanuusjäsen. Valo yhdistyy Olympiakomitean kanssa yhdeksi järjestöksi ja uusi Olympiakomitea aloittaa toimintansa 1.1.2017. Suomen Muaythai liiton hallitus päätti elokuisessa kokouksessaan hakea Olympiakomitean varsinaista jäsenyyttä ja liitto jätti hakemuksensa perjantaina 30.9.2016.  Hakemus hyväksyttiin uuden olympiakomitean syyskokouksessa 26.11.2016.

Lajin kattojärjestö IFMA:n yli 100:sta jäsenmaasta 41 maata on nyt oman maansa Olympiakomitean jäseniä.

Olympiakomitean tehtävät liittyvät jatkossa laaja-alaisesti liikuntakulttuuriin liikkeen lisäämisestä huippu-urheiluun. Yhdistyksen hallinto muuttuu uusien sääntöjen myötä myös merkittävästi.

Järjestö on Kansainvälisen olympiakomitean vuonna 1907 tunnustama kansallinen olympiakomitea, joka sitoutuu noudattamaan olympialaisen peruskirjan määräyksiä, Maailman antidopingtoimiston (World Anti-Doping Agency WADA) antidopingsäännöksiä ja Kansainvälisen olympiakomitean päätöksiä.

Järjestön tarkoituksena on:

  • edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun
  • kehittää ja suojella olympialiikettä Suomessa olympialaisen peruskirjan mukaisesti sekä päättää ja huolehtia Suomen osanotosta olympiakisoihin
  • vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa
  • edistää ja kehittää suomalaista huippu-urheilua ja sen toimintamahdollisuuksia
  • vahvistaa liikuntakulttuurin yhteiskunnallista asemaa – tukea jäsentensä ja alueellisten organisaatioiden ja näiden jäsenten sekä näissä järjestöissä toimivien ihmisten monipuolista toimintaa liikunnan parissa
  • edustaa suomalaisia liikuntajärjestöjä tehtäväalueensa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

Järjestö sitoutuu kansallisella tasolla osallistumaan rauhaa edistäviin toimiin. Järjestö sitoutuu niin ikään edistämään naisten osallistumista urheiluun ja heidän vaikuttamistaan urheiluun liittyvässä päätöksenteossa. Järjestö sitoutuu lisäksi tukemaan ja kannustamaan urheilu-etiikan edistämistä, taistelemaan dopingia ja kilpailutapahtuminen manipulointia vastaan ja toimimaan vastuullisesti ympäristökysymyksissä.

Klikkaa tästä uuden Olympiakomitean säännöt kokonaisuudessaan.

Järjestön varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan, huippu-urheilun tai muun urheilun edistäminen. Järjestön kumppanuusjäsenenä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, joiden tarkoituksena on liikunnan ja/tai urheilun edistäminen tai joiden toimintaan liittyy liikuntaa ja/tai urheilua edistäviä toimenpiteitä ja/tai kansalaistoiminnan edistämistä.

Alla olevassa linkissä uuden Olympiakomitean esittely:
http://www.sport.fi/olympiakomitea/uusi-olympiakomitea

Lue tästä suomalaisen liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelma!

Katru Perkkiö