Tiedote harrastajalisenssin käyttöönotosta

Suomen Muaythai-liitto ry:n kevätkokous 2018 teki päätöksen pakollisen harrastajalisenssin käyttöön otosta 1.9.2018 alkaen.

Thainyrkkeily – Muaythai on ollut yksi niistä harvoista tunnustetuista urheilulajeista, jossa ei ole ollut tähän saakka käytössä kaikkia koskevaa lisenssijärjestelmää. Lisenssin tarkoituksena on saada kerättyä tietoja ja tilastoja lajin harrastajamääristä, sen ikä- ja sukupuolijakaumasta. Näitä tietoja mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö lajiliitolta edellyttää.

Pakollinen harrastajalisenssi koskee KAIKKIA Suomen Muaythai -liiton jäsenseuroissa toimivia henkilöitä. Kilpailijat ostavat vakuutuksellisen lisenssin kuten tähänkin asti. Harrastajat voivat valita ottavatko pelkän vakuutuksettoman lisenssin 5 € vai vakuutuksellisen lisenssin 43 € (loppuvuosi). Molemmat lisenssit ovat jatkossa voimassa aina kalenterivuoden (1.1-31.12). Poikkeuksena tästä on vakuutukseton 5 € hintainen harrastajalisenssi, joka on voimassa aloituskaudellaan 1.9.2018-31.12.2019.

Käytäntö
Jokainen thainyrkkeilyä Suomen Muaythai -liiton jäsenseurassa harrastava ja lajin parissa toimiva hankkii lisenssin omatoimisesti Suomisport-palvelun kautta.

Suomen Muaythai -liiton jäsenseurat ovat velvoitettuja TIEDOTTAMAAN jäsenilleen pakollisen lisenssin ostosta sekä VALVOMAAN, että heidän jäsenillään on lisenssi voimassa.

Jokaiselle seuralle lisätään yhdet seurakäyttäjätunnukset Suomisport-palveluun, josta seura pääsee katsomaan ja tarvittaessa tilaamaan lisenssejä oman seuransa jäsenille.  Jäsenseurojen seurakäyttäjille lähetetään Visma Sign palvelun kautta sähköinen allekirjoitus, jolla he sitoutuvat Suomisportin käyttäjiä koskeviin uuden EU-tietosuoja-asetuksen mukaisiin käyttäjäehtoihin. Kun sähköinen allekirjoitus on kuitattu, liitto avaa seuralle seurakäyttäjätunnukset palveluun.

Liittokokouksissa seuroilla on äänestettäessä käytettävissään jäsentensä lisenssien määrää vastaava äänimäärä.

Toimet
Ilmoitattehan osoitteeseen hallitus@muaythai.fi oman seuran seurakäyttäjän yhteystiedot. Henkilölle lähetetään sähköpostitse Visma Sign palvelun kautta sähköinen allekirjoitus.

Vinkki!, asenna puhelimeesi Suomisport sovellus!
Sovellus on saatavana Play kaupasta sekä Apple Storesta.Sovelluksessa voi hallita omia tietojaan, todistaa lisenssin ja vakuutuksen kilpailutapahtumissa sekä ilmoittautua salikisoihin ja muihin liiton tapahtumiin.

Urheilullisin syysterveisin,
Suomen Muaythai liiton hallitus

 

Katru Perkkiö