Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

VIESTINTÄ

SMTL pidättää itsellään oikeuden päättää julkaistavista jutuista, niiden muokkaamisesta liiton linjan mukaiseksi sekä julkaisujen ajankohdasta.  Julkaisujen tarkoituksena on:

  • jakaa käyttökelpoista tietoa
  • tehostaa toimintaa
  • innostaa mukaan
  • luoda hyvää mieltä ja ryhmähenkeä
  • nostaa esiin uusia ideoita
  • tehdä tilaa keskustelulle, joka vie eteenpäin

SMTL ottaa mielellään vastaan uutisia ja valokuvia edellä mainituin ehdoin. Julkaistavissa uutisissa ja jutuissa painopisteenä ovat lajinomaiset asiat, joilla on yhteiskunnallinen paino-arvo, jäsenseurojen välinen yhteistyö, nuorisotyö, kaikille avoimet tapahtumat ja tilaisuudet sekä otteluraportit ja -tapahtumat. Mainokset sekä paikallis- ja seuratason uutiset katsotaan olevan seurojen omalla tiedotusvastuulla. Julkaistavissa kuvissa tulee olla mukana kuvaajan tiedot ja kuvien käyttämiseen täytyy olla lupa hankittuna.

SMTL:n hallitus vastaa virallisten asioiden tiedottamisesta. Muu viestintä tehdään vapaaehtoistyönä ja juttuja voi ehdottaa osoitteeseen hallitus@muaythai.fi. Kiinnostaisiko liiton tiedottajan paikka, ota yhteyttä!

YHTEISKUNTASUHTEET