Kutsu ja esityslista Suomen Muaythai liitto ry:n syyskokoukseen

 

Tervetuloa Suomen Muaythai – liitto ry:n syyskokoukseen!

Syyskokous pidetään sunnuntaina 15.11.2015 klo 12.00 Oulussa, samassa rakennuksessa pohjoismaidenmestaruuskilpailuiden kanssa.

Terveisin,
SMTL ry:n puheenjohtaja, Antti Naakka

 

Syyskokous

Aika: 15.11.2015 klo 12.00 alkaen
Paikka: Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu, Terminaali, kokoustila 2. krs.

 

Esityslista

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja todetaan paikalla olevien jäsenseurojen äänimäärät.
 4. Päätetään toiminnantarkastajien ja hallituksen jäsenten seuraavan kalenterivuoden palkkio.
 5. Päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen.
 6. Toimitetaan liiton hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 7. Määrätään liiton varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenten maksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja määrätään mihin mennessä jäsenmaksu on suoritettava.
 8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan liiton seuraavan kalenterivuoden talous ja hallinto sekä yksi varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
 12. Kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolella oleviaasioita, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä.
 13. Päätetään kokous.

Katru Perkkiö