Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Thainyrkkeilyn arvomaailma ja reilu peli

Suomen Muaythai-liiton (SMTL) toiminta ja yleisemminkin thainyrkkeilykulttuuri Suomessa on epäpoliittista, mutta aatteellista. Kantavat ja yhdistävät aatteet ovat reilu peli, thainyrkkeily ja liikunnallisuus. Thainyrkkeily on lähtökohtaisesti monikulttuurista, sekä aatteellisesti ja uskonnollisesti vapaamielistä, sillä lajin emämaassa samoin kuin runsaassa kansainvälisessä kanssakäymisessä erilaisuus on aina ollut lähtökohta. Yhdistävä tekijä on thainyrkkeily, sen harjoittelu ja siinä yhteisillä säännöillä kilpaileminen.

Silti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset vaativat jatkuvaa tarkkailua, joten tilannetta seurataan kyselyillä ja suunnitelmaa säännöllisesti päivittämällä. Suomen Muaythai-liitto perusti vuonna 2020 tasa-arvo ja yhdenvertaisuus valiokunnan varmistamaan, että liitossa aktiivisesti kehitetään ja huomioidaan nämä asiat.

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSVALIOKUNNAN TEHTÄVÄT ja TAVOITTEET:
-tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
-nostoja monimuotoisuudesta lajin parissa
-tuoda eriarvoistavia rakenteita näkyväksi ja etsiä keinoja niiden purkamiseen
-tukea, ohjeistaa ja kannustaa seuroja, valmentajia ja harrastajia kohti yhdenvertaista urheilukulttuuria
-tuoda monipuolisesti erilaisia näkökulmia keskusteluun
-kuunnella ja toimia häiriötilanteissa niiden ratkaisemiseksi

Suomen Muaythai-liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on tehty Suomen lainsäädännön perusteella ja SMTL:n jäsenseuroille tehdyn kyselyn pohjalta.

SMTL Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2022-2023

Epäilyt jäsenseurojen rikkeistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa käsittelee ja sanktioi liiton hallitus.

IFMA_kuva
Kuva: IFMA