Naiset thainyrkkeilyssä Pop Up-kahvilan saldoa

Naiset thainyrkkeilyssä Pop Up-kahvilan saldoa

24.4.2021 SMTL:n Valmennustiimi järjesti maksuttoman Pop Up -kahvikeskusteluhetken otsikolla Naiset thainyrkkeilyssä. Tapahtuma toimi keskustelun avauksena aiheesta ja sen kautta kartoitettiin tietotasoa ja toiveita. Keskustelu järjestettiin etänä ZOOM-alustalla ja valmennustiimin lisäksi keskusteluun osallistui 14 thainyrkkeilijää ja valmentajaa eri seuroista. Keskustelua käytiin kahden eri melko laajan kysymyksen alla sekä pienryhmissä, että koko porukalla.

Naiset thainyrkkeilyssä ja mitä se tarkoittaa? 

Lähes jokaisesta ryhmästä kerrottiin harjoittelusalin ilmapiirin olevan tärkeässä roolissa tasa-arvoiseen treenikokemukseen. Ensimmäinen kysymys nosti pienryhmäkeskusteluista kommunikaation tärkeyden ja myönteisen ilmapiirin lisäksi esiin seuraavanlaisia näkökulmia:

 • Osa naisista haluaa harjoitella omassa ryhmässä, joka voi johtua monista eri syistä
 • Joillakin miehillä asennehankaluuksia naisharjoittelijoita kohtaan
 • Miehet saattavat jännittää kontaktia naisten kanssa harjoitellessa → tästä olisi hyvä puhua jo peruskurssilla
 • Naiset tarjoavat tukea toisilleen harjoituksissa ja myös saavat sitä erityisesti toisilta naisilta
 • Pohdimme tarvitsevatko naiset enemmän psyykkistä valmennusta?
 • Laji tarvitsee enemmän (vahvoja) naisesikuvia
 • Naiset voivat kokea vaikeaksi mennä harjoittelemaan ”macho-salille”. Kokemukset siitä, tunteeko nainen olonsa tervetulleeksi miesvaltaiseen ryhmään vaihtelevat → riippuu paikasta ja persoonasta
 • Helpompi harjoitella, kun harjoitusilmapiiri on positiivinen. Ympäristö vaikuttaa vahvasti siihen, miten naiset kokevat voivansa osallistua lajiin
 • Sparritilanteissa ei niinkään vaikuta sukupuolierot, vaan enemmänkin taitotaso ja kokoero → tähän auttaa puhuminen ja oman voiman tunnistaminen
 • Naisvalmentajien voi olla vaikea saada uskottavuutta valmentajana miesvaltaisessa lajikulttuurissa → tämäkin riippuu salista

Kuukautiskierto ja sen vaikutus harjoitteluun ja kilpailemiseen?

Kuukautiskierto ja kuukautiset olivat aiheena seuraavassa pienryhmäkeskustelussa. Näidenkin pienryhmäkeskusteluiden jälkeen nousi erityisesti esiin avoin puhuminen ja aiheen normalisoiminen. Alla listattuna vielä nostoja keskustelusta:

 • Aiheesta puhutaan omalla salilla, eikä sitä ole koettu isoksi ongelmaksi meidän salilla (ehkä kuitenkin enemmän pukkareissa naisten kesken)
 • Neutraali suhtautuminen kuukautisiin
 • Jokainen hyötyy oman kehonsa ja kierron tuntemisesta
 • Miten kuukautiset vaikuttavat oman kehon ja psyyken toimintaan? (kipu, mieliala)
 • Miten hormoniehkäisy vaikuttaa kehoon
 • Kaikki naiset eivät välttämättä tiedä itsekään miten omat kuukautiset vaikuttavat → yksilöllisyys
 • Lisää tietoa kuukautisten poisjäämisen haitoista → joskus tämä ymmärretään vasta useiden vuosien kuluttua
 • Myös valmentajien ja urheilijoiden keskustelu on tärkeää, jotta ymmärretään toisia paremmin
 • Voi olla vielä tabu, jolloin sen purkaminen tärkeää
 • Tietoa ja tutkimusta on vielä liian vähän
 • Kannustaisin ihmisiä avoimuuteen ja keskusteluun, jotta asiat voidaan huomioida harjoittelussa
 • Painonpudotuksen vaatiminen valmentajalta eettinen kysymys

Valmennustiimi kiittää kaikkia Pop Up-keskusteluun osallistuneita. Aihe on tärkeä, jotta voidaan tunnistaa paremmin naisten tarpeet harjoittelussa ja keskustelun kautta nostaa tietoisuuteen näkökulmia, jotka joskus tuntuvat unohtuvan, tai sitten niistä ei vaan yksinkertaisesti tiedetä vielä tarpeeksi. 

Jos jokin asia mietityttää, voi meihin olla suoraan yhteydessä: valmentajat@muaythai.fi

 

Heli Salapuro