Päivitetyt Koronavirukseen (COVID-19) liittyvät toimintaohjeet

Seuratoiminta

Seurojen harjoitustoiminta järjestetään 31.5.2020 asti ulkoliikuntapaikoilla lähikontakteja välttäen. Harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 10 hengen ryhmissä. Kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia ei saa järjestää 31.5.2020 asti.

1.6.2020 alkaen:

Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää erityisjärjestelyin 1.6. alkaen.

Seurojen harjoitustoimintaa voi järjestää sisäliikuntapaikoilla 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen. Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.

Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.

SMTL suositukset ja ohjeistukset

Suomen Muaythai -liitto ry ohjeistaa lajiseurojensa toiminnan ylläpitäviä tahoja laatimaan seurakohtaiset ohjeistuksensa harjoitteluunsa. Tässä asiakirjassa jäljempänä mainitut suositukset ja ohjeistukset sekä esimerkit huomioiden.

Ennen harjoittelun aloittamista koronaepidemian aikana, jokaiselta seuralta tulee löytyä salikohtainen ohjeistus harjoittelusta tänä poikkeusaikana.

Sellainen, joka on siirrettävissä suoraan harjoittelukäytäntöön. Ohje, joka voidaan kätevästi jakaa ja tuoda ilmi kaikille valmentajille, ohjaajille, harjoittelijoille sekä muille harjoittelun parissa työskenteleville kyseisessä seurassa.

Seurojen toiminnan ylläpitävien tahojen tulee myös huolehtia salikohtaisen ohjeistuksen tiedoksi saattamisesta kaikille harjoitteluihin osallistuville tahoille sekä tahoille, jotka käyttävät samaa liikuntatilaa välineistöä, jonka puitteissa seuran harjoittelu tapahtuu.

Suomen Muaythai -liitto ry:n lajiseurojen toimintaa ylläpitäviä tahojen tulee myös mahdollistaa seuran toimintaan osallistuville ohjeistuksen mukainen toiminta, sekä valvoa toiminnan tapahtumista ohjeistuksen mukaisesti.

 Henkilökontaktit

 • Ryhmäharjoittelu toteutetaan pienryhmissä (31.5. asti 10 hlöä,1.6. alkaen 50 hlöä)
 • Ryhmäharjoittelu toteutetaan ensisijaisesti saman pienryhmän kanssa sekoittamatta ryhmiä.
 • Lähikontakteja vältetään.
 • Kokouksissa suositaan etäyhteyksiä.
 • Matkustaessa vältetään julkista liikennettä. Harjoituksiin tullaan ensisijaisesti pyörällä, juosten tai omalla autolla.
 • Kotona asumista suositaan.
 • Leiriolosuhteissa majoitus ja ruokailut järjestetään lähi- ja henkilökontaktit minimoiden.
 • Jokainen joukkueen urheilija, valmentaja ja huoltaja sitoutuu arjessaan viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Oireettomuus osallistumisen ehtona

Koskee harjoittelua ulkona ja sisällä, sekä mahdollisia muita seuran järjestämiä tilaisuuksia.

 • Jos seuran jäsenellä on jotain infektio-oireita, hän pysyy kotona.
 • Vain oireettomat henkilöt osallistuvat harjoituksiin ja seuran yhteisiin tilaisuuksiin.
 • Leireille ja kilpailumatkoille laaditaan eristämis- ja kotiinkuljetussuunnitelma infektioepäilyä varten

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm.

Käsi- ja yskimishygienia

 • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen harjoittelua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsien pesu ei ole mahdollista (esim. ulkoharjoittelu), käytetään käsihuuhdetta.
 • Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Fyysiset kontaktit

 • Henkilömäärä harjoituksissa tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.

Hygienia harjoitustiloissa

 • Harjoitustiloissa tulee suorittaa päivittäinen siivous ja säännöllinen tuuletus.
 • Kosketuspinnat (mm. oven kahvat) desinfioidaan säännöllisesti.
 • Suositaan omia harjoitusvälineitä.
 • Yhteiset harjoitusvälineet puhdistetaan desinfiointiliinoilla ennen ja jälkeen käytön.
 • Yhteisiä pukeutumis- ja suihkutiloja ei suositella käytettäväksi.
 • Kaikki harjoitustilojen käyttäjät sitoutuvat huolelliseen hygieniaan.

Tukipalvelujen käyttö

 • Taustahenkilöt kuten valmentajat, huoltajat, hierojat, fysioterapeutit ja lääkärit noudattavat toiminnan hygieniassa erityistä tarkkuutta tartuntojen välittämisen estämiseksi.
 • Tukipalvelut rajataan välttämättömiin toimenpiteisiin ja suositaan etäyhteyksiä.
 • Hoitopöydät ja -välineet desinfioidaan jokaisen käytön jälkeen.

Siivous

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

LÄHTEET:

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03

Heli Salapuro