Selvitys kurinpitorangaistuksen rikkomistapauksen epäilystä

Selvitys kurinpitorangaistuksen rikkomistapauksen epäilystä
Kurinpitovaliokunta on selvittänyt salikisoissa 11.6.2022 esille nousseen epäillyn kurinpitorangaistuksen rikkomistapauksesta. Tapauksen vuoksi ei ole aihetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.
 
Ottelija on saanut varsinaisen kurinpitopäätöksen tiedokseen vasta salikisojen jälkeen. Kurinpitovaliokunnan toimesta on ennen varsinaista kurinpitopäätöstä kerrottu kilpailukiellon sisällöstä ottelijalle vajavaisesti.

Heli Salapuro