SMTL ry:n syyskokous 15.11.2014

Tervetuloa Suomen Muay Thai – liitto ry:n syyskokoukseen! Syyskokous pidetään lauantaina 15.11.2014 Helsingissä, Valo ry:n tiloissa alkaen klo 11.00. Alla on kokouksen esityslista.

Terveisin,

Viktor Rantala
SMTL ry:n puheenjohtaja

 

Syyskokous
Aika 15.11.2014 klo 11.00 alkaen

Paikka: Kisa-kabinetti, Valo ry:n talo
Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Esityslista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja todetaan paikalla olevien jäsenseurojen äänimäärät.
4. Päätetään toiminnantarkastajien ja hallituksen jäsenten seuraavan kalenterivuoden palkkio.
5. Päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen.
6. Toimitetaan liiton hallituksen puheenjohtajan vaali seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, jos toimessa olevan puheenjohtajan toimikausi päättyy kuluvana vuonna ja tämän jälkeen toimitetaan varapuheenjohtajan vaali seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikäli toimessa olevan varapuheenjohtajan toimikausi päättyy kuluvana vuonna.
7. Toimitetaan liiton hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8. Määrätään liiton varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenten maksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja määrätään mihin mennessä jäsenmaksu on suoritettava.
9. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
10. Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
11. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan liiton seuraavan kalenterivuoden talous ja hallinto sekä yksi varatoiminnantarkastaja.
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
13. Kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolella olevia asioita, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä.
14. Päätetään kokous.

 

Katru Perkkiö