Suomen Muaythai-liiton syyskokouskutsu ja esityslista 2022

Suomen Muaythai-liiton syyskokouskutsu ja esityslista 2022

SUOMEN MUAYTHAI – LIITTO RY KUTSU JA ESITYSLISTA

Tervetuloa Suomen Muaythai – liitto ry:n syyskokoukseen 2022. Syyskokous pidetään lauantaina 22.10.2022. Pajulahdessa

Syyskokous

Aika:                  22.10.2022 klo 9.00-12.00

Paikka:              Pajulahden liikuntakeskus
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoita 15.10. mennessä sähköpostiin hallitus@muaythai.fi etäosallistumisestasi.

 

Esityslista

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja todetaan paikalla olevien jäsenseurojen äänimäärät.
 4. Päätetään toiminnantarkastajien ja hallituksen jäsenten seuraavan kalenterivuoden palkkio.
 5. Päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen.
 6. Toimitetaan liiton hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan kuripitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1 – 3 muuta jäsentä.
 8. Määrätään liiton varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenten maksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja määrätään mihin mennessä jäsenmaksu on suoritettava.
 9. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 11. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan liiton seuraavan kalenterivuoden talous ja hallinto sekä yksi varatoiminnantarkastaja.
 12. Päätetään salikilpailuiden haku muutoksesta. Salikilpailuita haetaan jatkossa yhden kerran vuodessa ja salikilpailut myönnetään koko vuodelle kerrallaan.
 13. Päätetään valmentajalisenssin käyttöönotosta. Valmentajilta edellytetään liiton alaisissa kilpailuissa voimassa olevaa lisenssiä. Valmentajalisenssi tulee käyttöön vuodesta 2023.
 14. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
 15. Kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolella olevia asioita, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä.
 16. Päätetään kokous.

Heli Salapuro