Suomen Muaythai -liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaliokunta haastaa kaikki liiton jäsenseurat pohtimaan ja työstämään yhdenvertaisuuden toteutumista omissa seuroissaan

Olympiakomitea julkaisi 20.11.2020 Naiset vaikuttajina urheilun pelikentillä -koulutuksen saralta kootun listauksen 10 vinkkiä urheiluseuran tasa-arvotyöhön. Koulutus toteutettiin seura- ja aluetason toimijoille ja sen avulla on avattu näköaloja liikunnan ja urheilun uudistamiseen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat olleet koulutuksen läpileikkaavia teemoja.

Suomen Muaythai -liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaliokunta haastaa kaikki liiton jäsenseurat pohtimaan ja työstämään yhdenvertaisuuden toteutumista omissa seuroissaan. Liiton oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on vielä työn alla, mutta jokainen seura voi omalta osaltaan edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista thainyrkkeilyn parissa kirjaamalla ylös oman suunnitelmansa.

Alla Olympiakomitean julkaisemat vinkit, joiden avulla aihetta on helppo lähestyä.

10 vinkkiä urheiluseuran tasa-arvotyöhön

Nykypäivän menestyvässä urheiluseurassa korostuu positiivinen ja avoin ilmapiiri, joka kunnioittaa moninaisuutta. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toiminta avaa ovet uusille harrastajille ja toimijoille, edistää yhteisöllisyyttä ja toiminnan tuloksellisuutta.

Arjen tasa-arvovinkit:

1. Seuran viestinnässä tuodaan esille eri-ikäisiä, eritasoisia, urheilijoita, toimijoita ja harrastajia – sekä naisia ja miehiä.

2. Tasa-arvomittarit seuratyöhön. Kerätään dataa ja tilastoja naisten ja miesten osallistumisesta sekä analysoidaan sitä tasa-arvon näkökulmasta. Näin voidaan konkreettisesti seurata tasa-arvon toteutumista sekä huomata, mikäli jokin asia ei toteudu käytännössä.

3. Hallitukselle, seuran työntekijöille, valmentajille ja ohjaajille järjestetään koulutus yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen urheilun sisällöistä, merkityksestä ja arjen valinnoista. On tärkeää, että seuran johto sitoutuu ja näyttää esimerkkiä.

4. Seuraan laaditaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jota työstetään yhdessä jäsenistön kanssa.

5. Nimien ja kategorioiden muuttaminen. Urheilutoiminnassa lisätään herkästi naisliite joukkueiden tai ryhmien eteen tai luokitellaan jokin toiminta ”vain tyttöjen ryhmäksi”. Samalla ikään kuin kerrotaan, kenelle toiminta sopii ja kenelle se ei sovi. Nimityksien, termien ja sanojen muutoksella toiminta avautuu mahdolliseksi kaikille.

6. Toteutetaan somekäyttäytymistä koskeva kysely. Kyselyllä kartoitetaan, miten somen käyttöä valvotaan, esiintyykö seuran somekanavissa kiusaamista, keneen se kohdistuu, onko kiusaamiseen puututtu ja onko se loppunut. Epäkohdat tiedostamalla voidaan luoda kestävät pelisäännöt ja turvallinen toimintaympäristö.

7. Kokeilupäivät ja -tapahtumat madaltavat kynnystä ja rohkaisevat uuden harrastuksen aloittamiseen. Seurassa järjestetään tapahtumia tasapuolisesti tytöille, pojille, naisille ja miehille.

8. Rahanjako on näkyvää ja tasapuolista. Urheiluseuran palkitsemisissa otetaan huomioon kaikkien sukupuolten sekä eri ikäryhmien edustajat.

9. Huomioidaan, että asiantuntijoiden joukossa, seuran koulutuksissa, edustuksissa ja valmennuksissa on monipuolisesti mukana kaikkia sukupuolia.

10. Seuran sääntöjen, strategian ja hyvän hallinnon uudistaminen niin, että jatkossa urheiluseuran sukupuolijakauma on myös päätöksentekotasolla tasapuolinen.

Pääset Olympiakomitean uutiseen tästä

Heli Salapuro