Suomen Muaythai liitto perustaa valmennusryhmän huippuvalmentajien johdolla

Suomen Muaythai liitto perustaa valmennusryhmän, jossa on huippuvalmentajia ja huipulle matkalla olevia valmentajia.

Valmennusryhmän tehtävänä on järjestää leirityksiä ja turnausmahdollisuuksia maajoukkueelle ja maajoukkuetulokkaille. Leiritykset ja turnaukset rytmitetään 4-6 viikon välein. Olemassa olevia kontakteja Venäjälle ja Ruotsiin hyödynnetään suunnittelussa ja toteutuksessa. Valmennusryhmä tekee yhteistyötä myös tuomareiden kanssa ja hyödyntää omassa toiminnassaan tuomareiden kansainväliseltä kentältä saatua kokemusta sekä asiantuntemusta.

Valmennusryhmä laatii lisäksi testausprotokollan, jonka avulla pystytään paremmin selvittämään nykyisten kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tätä kautta voidaan tietoon perustuen asettaa kehitystavoitteita kansainvälisiin kisoihin tähtääville urheilijoille. Valmennusryhmä päättää leiritysten ja turnausten sekä mahdollisesti myös testitulosten antaman viitteiden pohjalta, ketkä urheilijat ovat valmiita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa. Valmennusryhmä laatii kriteerit maajoukkueelle sekä ehdottaa ja valitsee urheilijat siihen. Suomen Muaythai liiton hallitus vahvistaa esitykset.

Valmennusryhmän tavoitteena on luoda myös kenttätestiprotokolla, jota seuratoimijat pystyvät hyödyntämään valmennuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Testien suunnittelussa hyödynnetään erityisesti valmennusryhmän ammattivalmentajatutkinnon suorittaneiden ja sitä parhaillaan suorittavan Marko Säkkisen osaamista.  Myös urheilu- ja valmennuskeskusyhteistyötä Kisakallion Olympic Training Centerin ja Pajulahden Olympic Training Centerin kanssa selvitetään.

Järjestelmällinen testaaminen on tärkeä askel thainyrkkeilylle, jotta voidaan muiden lajiliittojen tavoin kerätä tietoa urheilijoidemme fyysisen suorituskyvyn tasosta. Systemaattista testausta ei lajissamme ole vielä laajasti Suomessa toteutettu, minkä vuoksi lajianalyysin laatiminen on aiemmin perustunut pelkästään empiiriseen tietoon taidollisista vaatimuksista ja valmentajien näkemyksiin fyysisistä vaatimuksista.

Valmennusryhmän testipatteriston tarkoituksena on ensimmäisessä vaiheessa selvittää, mikä on urheilijoidemme tämän hetkinen taso fyysisten ominaisuuksien suhteen. Toisessa vaiheessa lähdetään kansainväliselle tasolle pyrkivien urheilijoiden kanssa kehittämään testattavia ominaisuuksia 10% korkeammalle lähtötilanteesta. Pitkäaikainen seuranta ja testien korrelaatio subjektiiviseen arvioon sekä kilpailuissa pärjäämiseen fyysisten ominaisuuksien osalta tarkasteltuna tulee jatkossa näyttämään, mitkä testit jatkavat patteristossa eteenpäin, ja mitkä vaativat vielä kehittämistä.

Valmennusryhmän kokoonpano on sen toiminnan alkaessa:

Hannu Vappula
Petri Martinez
Mika Pietilä
Riku Immonen
Jarno Laitinen
Marko Säkkinen
Tommi Räsänen
Harri Nieminen
Edla Niemi

Valmennusryhmän ovet ovat avoinna myös valmentajille, jotka allekirjoittavat toiminnallaan SMTL:n arvot ja sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä sekä thainyrkkeilyn parissa toimiessaan että sen ulkopuolella. Myös yhteistyötaidot ja tiimityöskentely on edellytys valmennusryhmään pääsylle.

Valmennusryhmä aloittaa toimintansa heti ja toiminnasta tiedotetaan tarkemmin nmyöhemmin.

Katru Perkkiö