Tervetuloa Suomen Muaythai liiton syyskokoukseen tänään

Aika: 9.12.2017 klo 12.00
Paikka: Suomen Olympiakomitea Kokoustila Kisa, Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Esityslista:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja todetaan paikalla olevien jäsenseurojen äänimäärät.
 4. Päätetään toiminnantarkastajien ja hallituksen jäsenten seuraavan kalenterivuoden palkkio.
 5. Päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenilleen.
 6. Toimitetaan liiton hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 7. Määrätään liiton varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenten maksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja määrätään mihin mennessä jäsenmaksu on suoritettava.
 8. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan liiton seuraavan kalenterivuoden talous ja hallinto sekä yksivaratoiminnantarkastaja.
 11. Valitaan liitolle kurinpitovaliokunta (1-3 henkilöä).
 12. Keskustellaan ja päätetään mahdollisesta pakollisesta harrastajalisenssijärjestelmän käyttöönotosta.
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
 14. Kokouksen niin päättäessä voidaan käsitellä myös esityslistan ulkopuolella olevia asioita, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 23 §:ssä.
 15. Päätetään kokous.

Katru Perkkiö