Thainyrkkeily (muaythai) ja antidopingtyö puhtaan urheilun puolesta


suekSuomen Muaythai liitto
(SMTL) ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kaikessa toiminnassaan noudattamaan Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita.

SMTL:n antidopingohjelma on luettavissa liiton antidopingsivustolla osoitteessa: Kilpailutoiminta/Antidopingtoiminta. Sivusto toimii tärkeänä tietolähteenä kaikkeen antidopingtyöhön ja sieltä löytyvät ajantasaiset linkit SUEK:n sivuille mm. kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa. Sivustolla on myös kuntoilijoille suunnattu Dopinglinkki-verkkopalvelu, jossa on tietoa kuntodopingista eli kilpa- ja huippu-urheilun ulkopuolisesta dopingkäytöstä, ravinnosta ja liikunnasta. Voit kysyä asiantuntijoilta anonyymisti dopingaineiden terveysvaikutuksiin liittyviä kysymyksiä.

Jos jäsenseurasi haluaa pysyä ajan tasalla antidopingtyöstä laajemmin Suomessa ja maailmanlaajuisesti, tilaa SUEK:n uutiskirje lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@antidoping.fi. Ilmoita viestissäsi nimitietosi, sähköpostiosoitteesi, lajiliittosi/seurasi sekä (asemasi).

Dopingtestaukset Suomessa ja ulkomailla

Kuka tahansa Suomen Muaythai liiton jäsenseuran urheilija voidaan pistokokein testata liiton alaisissa kilpailuissa, harjoituksissa tai kotonaan. Arvokilpailujen dopingtestauksista vastaa kansainvälinen kattojärjestö IFMA (International Federation of Muaythai Amateur). SUEK:llä on myös testauspoolijärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että siihen kuuluvien huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. SMTL:n urheilijoista kukaan ei toistaiseksi kuulu vielä tähän järjestelmään.

Kaikkien lajin parissa toimivien henkilöiden tehtävänä on viedä puhtaan urheilun sanomaa eteenpäin. Urheilija on kuitenkin aina itse viime kädessä vastuussa siitä, että hänen käyttämänsä lääkkeet tai menetelmät eivät ole ristiriidassa SUEK:n sääntöjen ja ohjeiden kanssa.

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin.  SUEK:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADA:n kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

Vaikka SMTL ei tällä hetkellä kuulu lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin, tulee erivapaus olla kilpailijalla hankittuna jos kilpaillessa käyttää kiellettyä lääkeainetta. Huomioithan, että kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat!

SMTL:n antidoping yhteys-/vastuuhenkilönä toimii Nelly Soikkeli, joka vastaa kentältä tuleviin kysymyksiin, hankkii tarvittaessa lisätietoja/materiaalia antidopingista sekä tekee yhteistyötä SUEK:n kanssa. Myös kaikki erivapaus asioihin liittyvät kyselyt hänelle.

Kaikille yhteinen infotilaisuus antidoping asioista järjestetään tulevana vuonna 2017, lisätietoja myöhemmin.

Suomen Muaythai- liitto, Antidoping vastuuhenkilö
Nelly Soikkeli, nelly.soikkeli@muaythai.fi, p. 040 5390 994

Puhtaan urheilun puolesta!

 

Katru Perkkiö